Reguli de participare

1. General

Cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în cuprinsul prezentului regulament, termenii definiți au, pe parcursul folosirii lor în prezentul document, următoarea semnificație:

Bilet
Un certificat emis în formă electronică și având un cod unic de identificare, prin care se atestă dreptul la o Brățară la Festivalul organizat de Promotor; Biletele pot fi nenominale sau nominale; Prin Bilete în sens larg se înțeleg și abonamentele; sunt asimilate Biletelor și invitațiile, conform secțiunii 3.1 de mai jos.
Brățară/Brățară cu Cip
un certificat oferit de AFTERHILLS după validarea unui Bilet (prin scanarea codului numeric unic), ce oferă drepturi identice cu cele incluse în Bilet și care, în măsura în care sunt respectate condițiile de securizare menționate mai jos, certifică dreptul purtătorului său de a participa la Festival; o modalitate specială de plată din cadrul Festivalului.
Durata festivalului
Perioada de timp dintre începutul și sfârșitul Festivalului. Începutul Festivalului va corespunde cu începutul valabilității Biletelor la Festival, ce autorizează prima intrare la Festival. Sfârșitul Festivalului va corespunde cu încheierea valabilității Biletului prin care se autorizează cea mai lungă ședere la Festival.
Festival
AFTERHILLS Festival, organizat și pus în scenă de AFTERHILLS, alcătuit din totalitatea programelor de artă ale spectacolului – muzică, spectacol de improvizație, stand-up, coregrafie, teatru, divertisment și cultură – și alte Servicii gratuite sau cu plată oferite de AFTERHILLS (direct sau prin parteneri contractuali) pe o anumită durată de timp și într-o anumită locație. În anul 2019, Festivalul are loc în perioada 23 – 25 August, 30 August – 1 Septembrie 2019 în Dobrovăț, Iași, România.
Partener Contractual
o persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale în cadrul unui anumit Festival, în temeiul unui contract încheiat cu AFTERHILLS.
Participanți
toate persoanele care participă la Festival, fie că sunt Participanți Autorizați, fie că sunt Participanți Neautorizați.
Participant Autorizat
cumpărătorul unui Bilet și Vizitatorul.
Participant Neautorizat
persoană fizică care participă la Festival fără a avea dreptul valabil de a intra.
Produs
obiectele ce pot fi obținute/achiziționate de la AFTERHILLS sau alți Parteneri Contractuali în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.
Promotorul/AFTERHILLS
AFTERHILLS S.R.L., societate de naționalitate română, cu sediul în Mun. Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 78A, bl. N3, ap. 57, camera 1, jud. Iași, înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. J22/1653/2016, cod fiscal RO36328743.
Regulament
acești termeni și condiții generale ce guvernează desfășurarea oricărui Festival, disponibile atât pe Site (așa cum este definit mai jos) cât și în alte zone vizibile din Zona Festivalului sau făcute public prin alte mijloace.
Serviciu
orice serviciu pus la dispoziție de AFTERHILLS sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, în mod gratuit sau contra cost.
Website
website-ul AFTERHILLS, respectiv pagina de internet disponibilă la adresa URL www.afterhills.com.
Terți
persoane fizice și juridice, altele decât AFTERHILLS, Vizitatorii sau cumpărătorii Biletelor.
Vizitator
persoană fizică având dreptul de a intra și participa la Festival.
Zona Festivalului
locația unde se desfășoară Festivalul, respectiv Dobrovăț: la 25 kilometri de centrul Iașului, la ieșirea spre DN24; Zona Festivalului include și zona de camping.

2. Aplicabilitate

Prezentul Regulament:

 • se va aplica:
  1. participării Vizitatorilor sau cumpărătorilor Biletelor (sau a deținătorilor ulteriori legali ai Biletelor) la oricare din Festivaluri
  2. Participanților Neautorizați;
 • prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Festival;
 • marchează prin acceptarea sa încheierea relației contractuale dintre Participanții Autorizați și AFTERHILLS;
 • este valabil pe perioadă nedeterminată, AFTERHILLS având dreptul de a îl modifica unilateral, fără notificare prealabilă către Participanți, iar aceștia sunt de acord în mod expres cu acest aspect; modificările produc efecte imediat după publicarea pe Site, putând interveni și după cumpărarea Biletului, chiar și imediat înainte de Festival;
 • nu creează pentru Participanții Neautorizați, niciun fel de drepturi în relația cu AFTERHILLS, deoarece AFTERHILLS nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

3. Bilete

Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete:

Abonament Weekend 1
permite accesul Participantului Autorizat în Zona Festivalului pe întreaga sa durată, începând cu prima zi (23 August) de la ora 14:00 PM până la sfârșitul Festivalului, 26 August, ora 09:00 AM;
Abonament Weekend 2
permite accesul Participantului Autorizat în Zona Festivalului pe întreaga sa durată, începând cu prima zi (30 August) de la ora 14:00 PM până la sfârșitul Festivalului, 2 Septembrie, ora 09:00 AM;
Abonament Double Weekend
permite accesul Participantului Autorizat în Zona Festivalului pe întreaga sa durată, începând cu prima zi de la ora 14:00 PM până la sfârșitul Festivalului, 2 Septembrie, ora 09:00 AM;
Abonament Weekend 1/Weekend 2/Double Weekend + Acces Camping/facilități cazare
permite accesul Participantului Autorizat la Festival pe întreaga perioadă de desfășurare acestuia, începând cu prima zi, în funcție de tipul biletului și oferă un loc de camping și acces deplin la duș și zone de baie în camping;
Bilet de o zi
permite accesul Participantului Autorizat la toate scenele și locațiile Festivalului în ziua respectivă, de la ora 09:00 AM până la ora 09:00 AM a doua zi, când Biletul devine invalid și Participantului îi expiră dreptul de acces la Festival.

Participarea la Festival se face și utilizând unul din următoarele tipuri de invitații (care vor fi asimilate Biletelor):

Invitații Standard
permit Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, în funcție de tipul biletului (Abonament Weekend 1, Abonament Weekend 2, Abonament Double Weekend, Abonament Weekend 1/Weekend 2/Double Weekend + Acces Camping/facilități cazare, Bilet de o zi).

Prin achiziționarea Biletelor cumpărătorii acestora (sau deținătorii invitațiilor) se obligă să respecte prezentul Regulament, procedurile de obținere/emitere/validare a Biletelor, regulile de acces la Festival precum și în general, orice alte reguli de participare la acesta, care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului.

Biletele sunt achiziționate online prin intermediul sistemului AFTERHILLS system, disponibil pe site-ul web AFTERHILLS.

Achiziția Biletelor online de pe www.afterhills.com se face utilizând sistemul de plată EuPlatesc.ro. Ca și în cazul biletelor achiziționate prin Parteneri Contractuali, plata nu este procesată direct de AFTERHILLS.

Promotorul garantează doar valabilitatea Biletelor vândute prin sistemului AFTERHILLS, disponibil pe Site-ul web www.afterhills.com sau rețelele Partenerilor Contractuali.

Achiziția biletelor/brățărilor/invitațiilor din alte zone decât cele autorizate de Promotorul Festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului la Festival și suportarea consecințelor legale de către cei care le achiziționează astfel/utilizează.

Biletele asigură accesul unei singure persoane în Festival.

Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a biletelor și/sau abonamentelor. Promotorul își rezervă dreptul de a acționa conform legii în vederea sancționării celor care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula Biletele respective.

Cumpărătorul Biletului are dreptul să notifice în scris Promotorul că dorește să returneze Biletele achiziționate online, fără invocarea unui motiv, în termen de maxim 14 zile de la primirea confirmării comenzii.

Mutarea Festivalului într-un loc din aceeași localitate nu constituie un motiv pentru rambursarea Biletelor.

Dreptul de retragere se poate exercita conform regulilor menționate în Termenii și Condițiile Generale ale magazinului online, disponibile pe Site-ul www.afterhills.com.

Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite. Singura variantă de înlocuire este în cazul biletelor/abonamentelor de o zi care vor putea fi upgradate în Bilete/Abonamente Festival (cu sau fără acces camping), cu plata unei diferențe de preț.

Cu excepția exercitării dreptului de retragere cu respectarea mențiunilor de mai sus, nu se va acorda nicio rambursare în cazul în care cumpărătorul Biletului sau persoana – alta decât cumpărătorul Biletului – care se află în mod legal în posesia Biletului sau a Brățării nu dorește să participe sau nu poate participa la Festival din orice motiv (altul decât cauze de forță majoră) sau dacă Vizitatorul pleacă de la Festival înainte de momentul până la care ar fi avut dreptul să participe la Festival. Pierderea Biletului duce la pierderea dreptului de a participa la Festival.

Promotorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă.

În cazul în care, la accesul în Zona Festivalului, deținătorul Biletului este suspectat de dobândirea ilegală a Biletului, AFTERHILLS își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului Biletului să prezinte documente și/sau certificate prin care să verifice dobândirea sau achiziția legală a Biletului, dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, iar în lipsa unui document sau certificat satisfăcător, își rezervă dreptul de a invalida Biletul fără nicio obligație de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respective în Zona Festivalului.

Deținerea legală a Biletelor conferă dreptul de a primi, după ce Biletele sunt validate, Brățări care vor avea asociate carduri colorate în funcție de tipul Biletului.

Cardurile atașate Brățărilor vor diferi ca facilități în funcție de modul în care Participantul a achiziționat sau nu și alte opțiuni, cum ar fi, de pildă, accesul în camping.

După schimbarea Biletului cu o Brățară, Brățara va conferi drepturile și obligațiile conferite de Bilet. Promotorul garantează că participantul care deține un Bilet valabil poate rămâne în Zona Festivalului și poate utiliza toate serviciile pe care le-a oferit Promotorul.

AFTERHILLS va înregistra și conecta Brățara Vizitatorului (având atașat un anumit tip de card, conform celor de mai sus) pe parcursul procedurii de intrare, iar în cursul acestei proceduri, are dreptul de a solicita și dreptul de verificare a identității Vizitatorului printr-un document de identificare personală care să conțină fotografia titularului. Dacă Vizitatorul refuză să se conformeze unei astfel de cereri, AFTERHILLS va avea dreptul să invalideze Brățara, fără nicio obligație de rambursare a prețului de cumpărare și să refuze să permită intrarea acelei persoane la Festival.

Brățările
 • sunt netransferabile și netransmisibile;
 • trebuie purtate pe toată durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în mod cu totul excepțional (dacă există justificare în acest sens), în alt loc vizibil, cu condiția ca Brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată;
 • pot fi inspectate oricând de către Promotor sau reprezentanții acestuia, pe toată Durata Festivalului, la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare al Festivalului;
 • sunt răspunderea exclusivă și deplină a Vizitatorului pentru orice deteriorare sau pierdere, AFTERHILLS neavând obligația de a înlocui brățările deteriorate sau pierdute;
 • deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile; Participanții cu Brățări deteriorate își pierd dreptul de a se afla în Zona Festivalului, fiind excluși în afara acesteia. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a Brățării, Participantul este obligat să-și achiziționeze un Bilet nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în Zona Festivalului. Dacă Brățara se dovedește că a fost deteriorată în mod fraudulos, Participantul este obligat să achiziționeze un Bilet de o zi indiferent dacă mai dorește sau nu să rămână în Zona Festivalului; Persoana care obține o Brățară în schimbul unui Bilet dobândit în mod ilegal sau terțul care participă la un anumit Festival cu o astfel de brățară nu au calitatea de Participanți Autorizați.

4. Accesul la festival

Accesul în Zona Festivalului este posibil doar pe la intrările special amenajate și la orele desemnate în prealabil de Promotor, exclusiv pentru Participanții Autorizați, cu respectarea strictă a procedurilor prevăzute de prezentul Regulament.

Participanții au obligația ca pe lângă Bilet să aibă asupra lor acte de identitate. La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Promotorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.

La fiecare zonă de acces, Participantul ia la cunoștință și este de acord cu prezentul Regulament, care va fi afișat în loc vizibil în aceste zone, pe lângă celelalte mijloace de a fi făcute publice, ca de pildă prin intermediul Site-ului www.afterhills.com.

Pentru a asigura derularea în siguranță a Festivalului, AFTERHILLS își rezervă dreptul de a restricționa tipul de obiecte și dispozitive care pot fi aduse în interiorul zonei.

Este interzis accesul în Zona Festivalului cu următoarele:

 • droguri sau alte substanțe narcotice;
 • focuri de artificii;
 • lasere;
 • spray-uri;
 • cuțite, arme, obiecte ascuțite sau alte tipuri de obiecte periculoase de acest gen;
 • articole pirotehnice;
 • spray-uri de gaz;
 • umbrele;
 • materiale explozive;
 • camere profesionale foto sau video, inclusiv DSLR;
 • artificii;
 • mâncare și băuturi;
 • orice tip de obiecte care pot provoca răni altor participanți.

Accesul cu următoarele obiecte este permis:

 • camere foto compacte;
 • camere GoPro;
 • baterii externe;
 • brichete;
 • selfie stick-uri de dimensiuni mici;
 • medicamente; insulină; picături – uz medicinal; spray inhalator pentru astm (orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și în cantitate de maxim o doză zilnică);
 • accesorii pentru camping, corturi și saltele (permise exclusiv în zona de camping).

Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor putea percheziționa în detaliu fiecare Participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Promotorul să-și asume vreo responsabilitate cu privire la acestea.

În Zona Festivalului:

 • este interzisă intrarea cu mașina/RV (cu excepția zonei de camping special amenajate și în baza tichetului), role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri sau alte dispozitive de acest gen;
 • este interzisă intrarea cu animale de companie;
 • în anumite spații, dacă acestea se supra-aglomerează și se consideră că și-au atins capacitatea maximă autorizată, Promotorul își rezervă dreptul de a stopa temporar accesul Participanților, pentru confortul acestora.

Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri. Pentru a se preveni un asemenea consum, minorii vor primi brățări de altă culoare, care nu le va permite cumpărarea acestor produse.

Important! Zgomotul produs în cadrul Festivalului este foarte puternic. Promotorul recomandă ca minorii sub 7 ani să nu participe la Festival. Minorii sub 4 ani trebuie să poarte căști antifonice.

Minorii sub 14 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului, putând participa la Festival numai în compania unui părinte sau alt adult însoțitor având calitatea de responsabil legal (tutore), sub condiția de a avea asupra lor și un acord parental scris și semnat (Anexa 1 – „Declarație responsabil legal”). La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Promotorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.

Accesul minorilor între 14-18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid (fără reducere) și a actului de identitate și este condiționat de prezentarea Declarației responsabil legal semnate.

Important! Accesul minorilor sub 18 ani este strict interzis în unele zone ale Festivalului marcate în acest sens.

Copiii cu handicap precum și adulții cu handicap grav sau accentuat beneficiază de acces gratuit la festival cu condiția de a depune o cerere însoțită de (i) copie a certificatului lor de invaliditate și (ii) copie a documentului lor de identitate. Aceste documente trebuie prezentate oricând pe Durata Festivalului și la cererea echipei de securitate sau a reprezentanților Promotorului.

Cererea trebuie depusă prin Formular online. Pentru a intra la Festival, persoanele respective trebuie să aibă asupra lor pe lângă actul de identitate și confirmarea primită pe e-mail după evaluarea de către Promotor a cererii sale.

Însoțitorii copiilor cu handicap precum și însoțitorii adulților cu handicap grav sau accentuat beneficiază de gratuitatea Biletului doar dacă fac dovada prin orice fel de document justificativ, că au în îngrijire și protecție persoana cu dizabilitate pe care o însoțesc.

5.Produsele și servicii oferite în cadrul festivalului. Plata. Returnări

În Zona Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Promotor (direct sau prin Partenerii Contractuali).

Pentru achiziționarea de Produse și Servicii puse la dispoziție de către Promotor direct sau prin Partenerii Contractuali în Zona Festivalului, Participanții au obligația să folosească doar metodele și instrumentele de plată stabilite și comunicate de Promotor.

Modalitatea de plată pentru produsele și serviciile oferite în Zona Festivalului sunt dispozitivele de plata (RFID), puse la dispoziție de către AFTERHILLS, prin serviciul Intellitix, respectiv Brățara cu Cip integrat, având atașat cardul corespunzător.

Fiecare Participant are obligația de a-și procura la intrarea în Zona Festivalului Brățara cu Cip (având sistemul de plată integrat), aceasta fiind singura metodă de a achiziționa Produsele și Serviciile disponibile în Zona Festivalului. Plata cu numerar în Zona Festivalului este strict interzisă, în afara zonelor stabilite în prealabil de Promotor și în care se pot încărca cu puncte de credit Brățările cu Cip (zone denumite Credit Points).

Încărcarea/reîncărcarea Brățării cu Cip se poate efectua fie prin numerar, fie prin intermediul cardului bancar. Conversia este: 1 leu – 1 punct credit.

Partenerii Contractuali vor avea obligația emiterii de bonuri fiscale către Participanții clienți (cât și de facturi, la cererea Participanților). În cazul în care un Participant dorește factură fiscală pentru Produsele/Serviciile achiziționate în cadrul Festivalului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare comerciant (Partener Contractual) în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali.

Returnarea sumelor de pe Brățara cu Cip:
Rambursare automata
Participanții care și-au făcut cont pe afterhills-pcs-wwws.intellitix.com/ vor primi automat suma de bani rămasă pe cardul AFTERHILLS în contul bancar de înregistrare, fără demersuri ulterioare.
Rambursare manuală:
prin formular
ulterior încheierii Festivalului, Participanții își pot retrage sumele de bani, completând formularul Refund din contul lor AFTERHILLS, până pe 16 Septembrie 2019. Prin trimiterea cererii, Participanții vor trebui să menționeze și contul bancar în care să li se vireze banii; Returnarea sumelor rămase pe Brățara cu Cip se efectuează prin transfer bancar în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la transmiterea cererii.
la Credit Points
pe Durata Festivalului, Participanții își vor putea recupera sumele nefolosite în anumite locații de cash refund semnalizate corespunzator (Credit Points); programul pentru cash refund va fi de la începutul Festivalului până pe data de 2 Septembrie 2019, orele 08:00 AM.

Pentru returnarea sumelor nefolosite se percepe un comision de 5 RON, retras automat din contul bancar de înregistrare.

6. Comportamentul pe durata festivalului

În Zona Festivalului:
 • Participanții trebuie să se abțină de la orice acțiuni care pot amenința și pune în pericol viața sau sănătatea, securitatea și drepturile altora;
 • Participanților le este interzis sa deterioreze/distrugă mediul și/sau instalațiile AFTERHILLS sau ale Partenerilor Contractuali, clădirile și zonele verzi;
 • este interzisă desfășurarea oricărei activități comerciale/publicitare fără acordul scris prealabil al Promotorului;
 • nu pot fi oferite băuturi alcoolice minorilor sub 18 ani sau persoanelor aflate în stare de ebrietate;
 • este interzisă utilizarea substanțelor calificate ca droguri interzise în baza legii aplicabile;
 • Vizitatorii au obligația să coopereze pe deplin cu Promotorul sau Partenerii Contractuali ai acestuia și să respecte instrucțiunile acestora în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative o justifică.

7. Reguli de conduită în interiorul zonei de camping

AFTERHILLS oferă facilități de camping și cazare în timpul Festivalului. Facilitățile de camping și prețurile acestora vor fi publicate pe Site-ul Festivalului.

Zona de camping va fi deschisă din data de 23 August 2019 (ora 14:00 PM), până în data de 2 Septembrie 2019 (ora 09:00 AM). În acest interval de timp, zona de camping va fi deschisă non-stop. Participanții au dreptul de a accesa și de a părăsi zona de camping ori de câte ori doresc.

Este interzisă intrarea în zona de camping cu orice vehicul, cu excepția posesorilor de rulote/RVs. Perimetrul campingului va fi supravegheat de agenții de pază, dar nu se recomandă lăsarea de obiecte de valoare în cort. Promotorul nu este responsabil pentru obiectele pierdute sau furate. În astfel de cazuri, Participanții pot contacta punctul de informare al Festivalului sau le pot duce la punctele de Lost and Found.

Accesul în Camping se face în baza scanării brățării cu card RFID. Toți Participanții vor fi supuși perchezițiilor corporale și verificării bagajelor la intrarea în zona de camping.

Obiectele interzis a fi introduse în zona de camping sunt cele menționate în secțiunea 4.1 de mai sus. Obiectele confiscate nu vor fi returnate Participantului. Aceștia au dreptul să se întoarcă și să lase articolele în mașină.

Zona de camping este prevăzută cu dușuri, toalete, magazine, utilități.

Orice daune la: toalete, dușuri și alte obiecte din zona de camping vor fi suportate în întregime de către persoana responsabilă.

Participantul va respecta regulile de drept și de conduită socială din România.

8. Înregistrările realizate în cadrul festivalului

Promotorul și Partenerii Contractuali precum și presa acreditată au dreptul de a fotografia și înregistra programele din timpul Festivalului. Promotorul are dreptul de a utiliza în campaniile publicitare și de a publica materialele fotografiate/filmate fără acordul scris al Participanților. Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea participării lor la Festival, acordă Promotorului (precum și celor autorizați de acesta din urmă), prin luarea la cunoștință a prezentului Regulament, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor.

Sub condiția ca materialele să fie în legătură cu Festivalul, persoana care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive cu privire la înregistrările Vizitatorilor. Vizitatorii iau notă în mod expres de și acceptă faptul că AFTERHILLS și persoanele autorizate de AFTERHILLS pot înregistra Festivalul, concertele și programele, pot copia înregistrările și le pot distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le pot difuza sau le pot face publice în alt mod (având dreptul nerestricționat de a obține profit din aceste operațiuni) și pot face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Festival, concerte și programe prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube). Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva AFTERHILLS sau persoanelor autorizate de AFTERHILLS în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.

Participanții au dreptul de a fotografia și filma în Zona Festivalului, dar numai în zonele în care le este permis accesul și numai cu echipamente neprofesionale. Participanții nu vor putea folosi materialele filmate/fotografiate în scopuri comerciale și nu le vor putea comunica public decât dacă se asigură respectarea drepturilor personale ale Vizitatorilor filmați/fotografiați.

Promotorul are dreptul de stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Promotorul are dreptul de a confisca aparatul foto/video până la sfârșitul Festivalului și de a șterge respectivele înregistrări. Promotorul își rezervă și dreptul de a interzice total fotografierea și înregistrarea videoclipurilor în timpul anumitor spectacole, deoarece există artiști care nu permit nicio înregistrare a performanței lor (urmând a anunța acest lucru inclusiv pe pagina Facebook a AFTERHILLS).

9. Măsuri de securitate

Promotorul va lua măsurile necesare pentru ca Participanții să fie informați cu privire la măsurile de protecție și prevenire în Zona Festivalului.

Pentru o bună desfășurare a Festivalului, participanții au următoarele obligații:

 • de a informa echipa de securitate cu privire la orice situație despre care au motive să creadă că este periculoasă pentru ceilalți;
 • de a notifica echipa de securitate cu privire la orice incidente pe care le-au suportat.
 • În cazul unui incident violent, echipa de securitate poate decide să evacueze din Zona Festivalului Participanții implicați în incident.

10. Limitarea răspunderii AFTERHILLS

AFTERHILLS nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare la Festival sau cu disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor din cadrul Festivalului, și exclude în mod explicit rambursarea către Vizitator a prețului Biletului sau acordarea unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură, în acest context.

În cadrul Festivalului, Promotorul își rezervă dreptul:
 • de a modifica datele evenimentului în caz de forță majoră sau împrejurări neprevăzute;
 • de a efectua modificări ale programului în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs;
 • de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități.

Vizitatorii nu au dreptul să ridice niciun fel de pretenții împotriva AFTERHILLS cu privire la modificările, restructurările sau dezvoltările mai sus menționate.

Cu toate acestea, AFTERHILLS va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă se impune, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.

În eventualitatea în care Festivalul este anulat sau amânat din culpa Promotorului, acesta își asumă responsabilitatea de a returna sumele aferente Biletelor, integral, în termen de 30 de zile de la momentul anulării/amânării Festivalului.

În eventualitatea retragerii unuia dintre artiștii confirmați la Festival, fie acesta și cap de afiș, Promotorul nu își asumă responsabilitatea rambursării sumei aferentei plății Biletului.

AFTERHILLS nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă. În cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către AFTERHILLS din motive de forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate.

Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către AFTERHILLS. În astfel de cazuri, drepturile și obligațiile decurgând din contractul încheiat între Vizitator și Partenerul Contractual se aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual. Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva AFTERHILLS în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii. AFTERHILLS nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali.

AFTERHILLS va răspunde doar pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate de AFTERHILLS, și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale Participanților în legătură cu orice alt prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale.

Vizitatorii și Participanții Neautorizați sunt pe deplin și exclusiv răspunzători pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Festivalului AFTERHILLS, Partenerilor Contractuali ai acestuia, altor Vizitatori și Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.

AFTERHILLS poate fi considerat răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în Zona Festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentul Regulament pentru angajarea răspunderii AFTERHILLS și nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Zonei Festivalului sau pe drumul spre sau de la Zona Festivalului.

În cazul în care un Participant încalcă orice prevedere a prezentului Regulament în legătură cu Festivalul, AFTERHILLS poate invalida Biletul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul. Participantul Neautorizat nu are voie să participe și trebuie să părăsească Zona Festivalului fără întârziere. În plus, AFTERHILLS are dreptul să impună respectivului Vizitator sau Participant Neautorizat o interdicție de participare parțială (aplicabilă în legătură cu unul sau mai multe Festivaluri) sau totală (aplicabilă în legătură cu toate Festivalurile organizate de AFTERHILLS).

Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului (care includ și un risc crescut de efort).

Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru sine, inclusiv în următoarele situații:

 • pentru Participanții care suferă de boli psihice sau fizice (inclusiv epilepsie), precum și pentru minori, zgomotele puternice sau efectele audio și vizuale speciale (inclusiv jocurile de lumini) precum și, dar nelimitat la zonele aglomerate, sunt considerate un risc; Participanții își asumă răspunderea pentru orice daună pe care ar putea să o sufere;
 • pentru zona de activități, cu baloane cu aer cald, lupte cu perne, labirinturi, bungee jumping și alte activități care pot prezenta un risc ridicat de rănire, Participanții își asumă în mod expres că au condiția fizică și mentală de a se înscrie la astfel de activități;
 • Promotorul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii.

În ceea ce privește obiectele pierdute, Promotorul va amenaja un spațiu/spații special(e) (Lost and Found Points) în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile, în măsura în care poate justifica faptul că îi aparțin, în termen de 72 ore, dar nu mai târziu de data de 2 Septembrie, ora 09:00. În termen de 7 zile de la terminarea festivalului, obiectele nerevendicate vor fi postate pe pagina de Facebook a Festivalului, pentru a se găsi deținătorul.

AFTERHILLS nu operează facilități de depozitare în cutii de valori în cadrul Festivalului. Promotorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse acestora.

În cadrul Info Point-ului din exteriorul Festivalului se vor oferi informații legate de brățări, abonamente, plată, regulament și alte chestiuni ce țin strict de buna desfășurare a festivalului.

11. Asistența medicală

Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe AFTERHILLS și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni, în limitele prevederilor legale.

În Zona Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală.

12. Drepturi de proprietate intelectuală

Tot ceea ce este postat pe Site, precum și pe diverse tipuri de suporturi în Zona Festivalului sau în legătură cu Festivalul, cum ar fi, însă fără a se limita la, denumiri, sigle, logo-uri, nume de domenii, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, baze de date etc., este proprietatea AFTERHILLS și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia. Vizitatorii și Terții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau încorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de venituri fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a AFTERHILLS și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai AFTERHILLS aparțin acestora (sau AFTERHILLS, în cazul în care i-au fost cesionate) și sunt reproduse pe Site sau în Zona Festivalului ori în legătură cu Festivalul cu acordul lor.

13. Date cu caracter personal

AFTERHILLS prelucrează datele personale cu respectarea cerințelor legale aplicabile. Detalii cu privire la modul de prelucrare se regăsesc în secțiunea Politica de confidențialitate disponibilă pe Site-ul www.afterhills.com.

14. Dispute

Orice conflict apărut între AFTERHILLS și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române.

15. Forța majoră

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Promotorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Festivalului în situații excepționale.