Termene și condiții generale Eggstatic

Utilizarea biletului Eggstatic în ediția AFTERHILLS 2021

I. Condiții generale

 1. Prezentele termene și condiții generale sunt valabile pentru toate persoanele care au achiziționat biletul Eggstatic pentru ediția 2020 a Festivalului AFTERHILLS.
 2. Termenele și condițiile generale Eggstatic sunt aplicabile pe perioadă nedeterminată și pot fi modificate unilateral de către Organizator, fără notificarea prealabilă a participantului.
 3. Participantul are obligația de a verifica pe site-ul AFTERHILLS eventualele modificări intervenite.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul ca (până) la data de 31-12-2020 să comunice public data evenimentului AFTERHILLS 2021.

II. Eggstatic 2021 sau Voucher

 1. Biletul Eggstatic este produsul achiziționat de către participanți pentru ediția AFTERHILLS din anul curent și care urmează a-și prelungi valabilitatea, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități.
 2. Persoanele care au achiziționat biletul Eggstatic au dreptul de a opta între menținerea valabilității biletului sau transformarea lui în voucher valoric.
 3. Dreptul de opțiune va putea fi exercitat în termen de 30 zile de la momentul aducerii la cunoștința publicului a datei evenimentului, cu un email către refund@afterhills.com.
 4. Lipsa exprimării acordului de obținere a voucherului transformă automat biletul achiziționat pentru ediția AFTERHILLS 2020 în bilet valabil pentru ediția AFTERHILLS 2021.
 5. Organizatorul se obligă să emită participantului un nou bilet Eggstatic pentru ediția AFTERHILLS 2021.
 6. Persoanele care au optat pentru obținerea voucherului valoric vor primi pe email un înscris oficial, nominalizat voucher împreună cu regulamentul privind folosirea acestuia.
 7. Voucherele își păstrează valabilitatea până la data de 31-09-2021.
 8. În situația în care voucherele nu au fost folosite pana la data prevăzută la punctul 7, Organizatorul se obligă să ramburseze integral suma primită până la data de 31-12-2021.
 9. Deținătorul unui voucher Eggstatic nu poate solicita transferul acestuia către o altă persoană.
 10. Deținătorul unui bilet Eggstatic poate solicita transferul acestuia către o altă persoană. Organizatorul nu percepe taxă pentru această operațiune.

III. Prevederi finale

 1. În eventualitatea în care ediția următoare a festivalului va fi reprogramată din motive care nu țin de culpa Organizatorului (forța majoră/caz fortuit), valabilitatea biletului se prelungește cu perioada aferentă unei noi ediții.
 2. Forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.
 3. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
  Cu titlu de exemple: ploi torenţiale, cutremure, inundaţii, război, pandemie, epidemie, incendii, decizii ale autorităților sau orice alte situații pe care Organizatorul nu le putea prevedea la momentul organizării evenimentului.
 4. Organizatorul are posibilitatea de a aduce orice modificare pe care o consideră necesară cu privire la buna derulare a Festivalului.
 5. Participantul ia notă în mod expres de faptul că termenele si condițiile generale Eggstatic sunt în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 70 din data de 14-05-2020 privind reglementarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și nu are dreptul de a le contesta.